หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก มีหน่วยบริการไฟฟ้า คือการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านตาก ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้