หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
  บุคลากร  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุเนตรา กันธิยะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
081-7077903
นางสาวภคิณา อินแผลง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนิพนธ์ ทิพย์เกษร
พนักงานขับรถยนต์
นายจำรัส ตาสุติน
พนง.ประจำรถขยะ
นายนิรันดร์ จันทร์เอม
พนง.ประจำรถขยะ
นายสมชาย นินบุรี
พนง.ประจำรถขยะ
นายดนัย ทองหล่อ
พนง.ประจำรถขยะ
น.ส.อิสรีย์ ทานุเมาะ
ผู้ช่วยนักวิชการสาธารณะสุข
น.ส.สราวลี ใจมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.รัชนี ยาสอน
ผู้ช่วยงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
น.ส.ศิริวรรณ พันธ์พืช
ผู้ช่วยงานควบคุมโรค
นางทองใบ เขียวไสว
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ประเภทขยะมูลฝอย
นายสำราญ เขียวไสว
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ประเภทขยะมูลฝอย
นายจิรพล มูลอุด
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายสมศักดิ์ มาลำปาง
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายประสิทธิ์ ทองปาง
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายณรงค์ เกิดเจอ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายนิพนธ์ ทับเอี่ยม
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายสมควร เครือตา
พนักงานทั่วไปบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายน้อย พรมวงษ์
พนักงานทั่วไปบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนพรัตน์ สารเครื่อง
พนักงานทั่วไปบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธวัชชัย โทบุญเรือน
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายอดิศักดิ์ พงษ์อิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฉุกเฉิน
นายจิรภัทร อัยติ๊บ
าสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์เบื้องต้น
นางสาวธิติสุดา เลิศล้ำ
าสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์เบื้องต้น
นางสาวชญาณ์นันท์ คงปาน
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์เบื้องต้น
นายสุเทพ เครือจิโน
พนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นางนวล นินบุรี
พนักงานกวาดถนน
น.ส.สุวภัทร พึ่งไพทูรย์
พนักงานทำความสะอาด
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828