หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
  บุคลากร  
 
สำนักปลัด
นายยุทวัฒน์ ชัยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวน้ำเพชร บุญเนียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุวรรณา โพธิงาม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวสงกรานต์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกสสุดา คลังศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางอาจรีย์ แขยินดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางดาริกา บรรทัดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวภารดี สุยะต๊ะ
นิติกรปฏิบัติการ
นายสำรวย วงษ์กาวิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัชรียา อุดมา
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
นายปรัชญา ต๋าตา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางสาวชุติมา วีระวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี มั่นเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายสมยศ มูลงาม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฏฐกันย์ นาคปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวภัทราภรณ์ วงษ์กาวิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายเสกสรร ป๊อกสอน
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ชัยชนะ
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งโรจน์ แก้วกล้า
พนักงานดับเพลิง
นายกวีสิทธิ์ มูลงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
นางสาวธารทิพย์ บัวติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสมปอง บัวติ๊บ
พนักงานทำความสะอาด
นางพเยา ป๊อกสอน
พนักงานทำความสะอาด
นางเจนจิรา เครือตา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายอรรถกร วันเพิ่ม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
น.ส.สาวิกา จินาเที่ยง
ผู้ช่วยงานด้านเอกสารงานนิติกร
นายจุฬาพงษ์ เย็นชุ่ม
ผู้ช่วยงานสวัสดิการสังคม
นายภาณุวัฒน์ ศรีหาบัญฑิต
พนักงานดูแลสวนสาธารณะ
นายประทีป กุลฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายธนดล จันเกวียน
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมฤทธิ์ บัวติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
นายสมยศ ตาสุติน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวกานดา นุชชะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สุดารัตน์ เบี้ยไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อรัญญา น้อมเศียร
ผู้ดูแลเด็ก
นายรังสรรค์ มูลงาม
พนักงานขับรถ รับ-ส่งนักเรียน
นายพิเชษฐ์ เรืองเกตุ
ยามรักษาความปลอดภัย
นางวรรณดี มาลำปาง
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828