หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พิเกณฑ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
สำนักปลัด
 


นายยุทวัฒน์ ชัยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวน้ำเพชร บุญเนียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุวรรณา โพธิงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสงกรานต์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางเกสสุดา คลังศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางอาจรีย์ แขยินดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางดาริกา บรรทัดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828