หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พิเกณฑ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก
 
สำนักปลัด
 


นายยุทวัฒน์ ชัยคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวน้ำเพชร บุญเนียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุวรรณา โพธิงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสงกรานต์ แสงสว่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอาจรีย์ แขยินดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางดาริกา บรรทัดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวพัชรียา อุดมา
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251