หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 

ภาษีที่ดิน


-คู่มือประชาชน-


-คู่มือประชาชน-


กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การสำรวจข้อมูลภาคสนาม


การสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ภาษี)


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)พ.ศ.2564

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251