หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828