หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งขุดดิน [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828