หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
   1     (2)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828