หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 

 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 09.44 น. โดย เทศบาลตำบลบ้านตาก

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251