หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
แจ้งร้านอาหาร เครื่องดื่ม ถือปฏิบัติ  
 1. แจ้งเตือนและบังคับใช้โดยเคร่งครัด
2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้เปิดได้โดยห้สมนั่งบริโภคในร้านระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปริโภคที่อื่น
3. สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มรแอลกอฮอล์ในร้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2564 เวลา 10.30 น. โดย เทศบาลตำบลบ้านตาก

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251