หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ทต.บ้านตาก ประชุมสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านตาก โดย นายยอดยิ่ง ใจมูล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก มอบหมายให้ มอบหมายให้นายภัทรพงศ์ วันพุทธ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมสัญจร สำหรับประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ 6 ตากออก เพื่อประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ตำบล นำเสนอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล รวมถึงรับฟังปัญหาในแต่ละพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างท้องที่ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านตากเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ และบูรณาการในการทำงานด้านต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 16.18 น. โดย เทศบาลตำบลบ้านตาก

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828