ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านตาก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256266,063124,44691,378156,899194,510159,285163,605145,42485,43088,23039,842-1,315,112
256140,50733,43952,85143,42912,30425,24755,14952,58388,46595,469101,809145,246746,498
256017,63923,64834,23134,98247,61050,56351,62647,76846,12054,57050,53652,247511,540
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 เม.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2559   329,315
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,902,465
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี