ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านตาก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 22 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256371,121-----------71,121
256266,063124,44691,378156,899194,510159,285163,605145,42485,43088,23085,16279,8431,440,275
256140,50733,43952,85143,42912,30425,24755,14952,58388,46595,469101,809145,246746,498
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 เม.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   840,855
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,098,749
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี