หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
  
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เทศบาลตำบลบ้านตากเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านตาก ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านตาก มาเป็นเทศบาลตำบลบ้านตาก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
 
 
พื้นที่และเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบของทั้งสองฝั่ง แม่น้ำปิง บางตอนติดกับเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,875 ไร่ มีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตากตั้งอยู่ที่อาคาร สำนักงานที่ว่าการอำเภอบ้านตากหลังเก่า ติดกับถนนสายเอเชียสายเก่า ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 22 กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ จรด หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  ทิศใต้ จรด หมู่ที่ 3 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก จรด ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก จรด ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาก ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และ ภูเขา มีพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าไม้ กระยาเลย และป่าไม้สัก ส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ เต็มไปด้วยดิน ลูกรังและกรวด ใช้ประโยชน์ได้น้อยส่วนพื้นที่ที่เป็น
  ที่ราบสูงเชิงเขาและลาดเอียง ลงสู่แม่น้ำปิง เป็นดินปนทรายกักเก็บน้ำไว้ได้น้อย ภูเขาส่วนมากในเขตอำเภอ บ้านตากสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-2,000 ฟิต ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำปิง และแม่น้ำวังขนานกันจึง ทำให้เป็นพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกลำไย ปลูกถั่วเหลือง พื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่นอกเขตเทศบาล
 
 
 
 
 
 
     
ประชากรทั้งหมด 7,037 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,302 คน คิดเป็นร้อยละ 46.93

หญิง จำนวน 3,735 คน คิดเป็นร้อยละ 53.07
จำนวนประชากรเฉลี่ย 1135.16 คน/ตารางกิโลเมตร
จำนวนครัวเรือน 2,449 ครัวเรือน
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
   
  0   ตากออก 67 68 135    
2   ปากร้องห้วยจี้ 92 86 178  
  3   สันป่าลาน 321 350 671    
4   สันป่าลาน 355 452 807  
  5   สันป่าลาน 342 378 720    
6   ตลาดตรอกซอย 308 369 677  
  7   ตะฝั่งสูง 187 209 396    
13   ตากออก 172 174 346  
  14   ตากออก 437 465 902    
    รวม 2,281 2,551 4,832  
   
  4   แพะ 68 89 157    
5   หนองน้ำ 197 200 397  
  6   น้ำปู 165 166 331    
7   ตากตก 140 172 312  
  8   ตากตก 117 143 260    
9   ทำนา 162 217 379  
  10   ตากตก 172 197 369    
    รวม 1,021 1,184 2,205 2,449
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-475-1828