หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 


นายยอดยิ่ง ใจมูล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นายขวัญชัย พันธ์พืช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นายภัทรพงศ์ วันพุทธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นายสุรพงษ์ อ่ำเทศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายอภิสิทธิ์ บุญมาลีรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251