หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 


นายธีรชัย บัวติ๊บ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นางธัญญรัตน์ แสงโคม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นายคริน แก้วมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก


นายลี้ ฟูมั่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-591-251