ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านตาก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 14 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256140,50733,43952,85143,42912,30425,24755,14952,58388,46595,469101,80944,165645,417
256017,63923,64834,23134,98247,61050,56351,62647,76846,12054,57050,53652,247511,540
25594,3683,29619,44621,06418,30813,84814,90418,91215,29923,95220,92622,916197,239
ยอดยกมาตั้งแต่ 3 เม.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,354,196
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี